TERM OF SERVICE - BeeLife
251
page-template-default,page,page-id-251,edgt-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,hudson-ver-1.5, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

BEECARD KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

 

1. TARAFLAR

KULLANICI :

ŞİRKET :

Ünvanı : MONEYBEE FİNANSAL TEKNOLOJİ A.Ş.
Mersis : 0622185382600001
Adres : Kavacık Mahallesi Ekinciler Cad. Medipol Universitesi Apt. No: 19 /1/1 BEYKOZ/ISTANBUL (Bundan böyle işbu sözleşmede ‘ŞİRKET’ olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.

Bundan böyle ‘KULLANICI’ ve ŞİRKET müştereken “Taraflar”, münferiden “Taraf” olarak anılabilecektir.

2. TANIMLAR

Kullanıcı: ŞİRKET tarafından sunulan uygulama ve kartlı ödeme hizmetlerini kullanan ve aynı zamanda ŞİRKET’in kendisi ya da İş Ortakları tarafından sunulan ürün, hizmet, kampanyalardan yararlanan kişileri

BeeCard: KULLANICI’nın fiziki ya da sanal olarak kullanabileceği ödeme araçlarını

BeeApp: KULLANICI’nın cihazına indirerek kaydolduğu uygulamayı

Kampanya: ŞİRKET’in kendisi ya da iş ortakları aracılığıyla KULLANICI’ya sunduğu fırsatları

Ödemeler: ŞİRKET’in uygulama üzerinden sunduğu fatura ödeme hizmetlerini

Site içi hizmetler: ŞİRKET’in anlaşmalı olduğu sitelere özel sunduğu hizmetleri

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

KULLANICI’nın ŞİRKET’in kendisi ya da İş Ortakları aracılığıyla sunduğu ürün ve hizmetlerinden faydalanmasına ilişkin tarafların hak ve sorumluluklarını belirlemektedir.

4.TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

4.1 KULLANICI, ŞİRKET tarafından talep edilen bilgileri girip belgeleri teslim ederek uygulamayı kullanabilir, kart talep ederek sanal ya da fiziki kart sahibi olabilir. KULLANICI’nın Kartın kullanımından doğan sorumluluğu kartın eline geçtiği veya fiziki varlığı bulunmayan (sanal) kart/ cüzdan bilgilerin kendisine iletildiği andan itibaren başlar.

4.2 Elektronik para ve ödemeye ilişkin hizmetler ŞİRKET’in anlaşmalı olduğu elektronik para şirketi tarafından verilmekte olup, bu hizmete ilişkin KULLANICI’ ya ait sorumluluklar çerçeve sözleşmesi ve e-para sözleşmesi ile belirlenmiştir. Belirtilen sözleşmelerde ŞİRKET taraf olmamakla birlikte KULLANICI’nın konu sözleşmelerdeki yükümlülükleri iş bu sözleşmenin de bir parçasıdır. KULLANICI, elektronik para hizmeti sunucusunun doğrudan üyesi olduğu ve kurallarına uymak zorunda olduğu Mastercard / Visa / Troy / Discover ile ileride üyesi olacağı kartlı ödeme sistemleri, uygulamaları ile ilgili yürürlükte olan yasal mevzuata, elektronik para hizmeti sunucusunun çıkartacağı ve kendisine bildireceği dâhili talimatlara, Kart Sistemleri kuralları ve genel bankacılık uygulamaları ile bunlarla ilgili değişikliklere derhal ve ayrıca bir ihbara gerek olmaksızın uymayı kabul beyan ve taahhüt eder.

4.3 ŞİRKET, e-para ve ödemelere ilişkin hizmetlerine devam edebilmek amacıyla farklı bir elektronik para hizmeti sunucusu/sunucuları ile iş birliği yapabilir. Bu durumda KULLANICI’nın hizmet alımına devam edebilmek için yeni bir sözleşme imzalaması gerekebilir. Aksi durumda ŞİRKET KULLANICI’ nın ürün ve hizmetlerden yararlanmasını sonlandırabilir.

4.4 ŞİRKET farklı iş ortaklarıyla anlaşarak kampanyalar düzenleyebilir. Bu kampanyalara ilişkin detaylar ve değişiklikler ŞİRKET mecralarında duyurulur. Kampanyaları ve değişiklikleri takip etme sorumluluğu KULLANICI’ya aittir.

4.5 KULLANICI, ŞİRKET tarafından sunulan kampanyaların tamamından aynı anda faydalanamayabilir, kampanya katılım ve faydalanma koşulları ŞİRKET tarafından belirlenir.

4.6 ŞİRKET tarafından belirli KULLANICI’lara sunulan kampanya ya da ürün/hizmetler diğer tüm KULLANICI’lara sunulmak zorunda değildir.

4.7 KULLANICI’ya sunulacak ürün ve hizmetler için ŞİRKET/üçüncü taraflar ve KULLANICI arasında farklı bir sözleşme imzalanması gerekebilir. KULLANICI sözleşmeyi imzalamadığı durumda ürün/hizmetten faydalanamayacağının farkındadır.

4.8 KULLANICI’nın ŞİRKET uygulaması üzerinden yaptığı ödemelere ilişkin kontrol sorumluluğu KULLANICI’ya aittir. Ödemelere ilişkin gecikmelerden ya da gerçekleşmemesinden ŞİRKET sorumlu değildir.

4.9 KULLANICI ürün ve hizmetler ile ilgili detaylarla bu hizmetlere ilişkin ücretlere ŞİRKET tarafından sunulan ya da yönlendirilen mecralardan ulaşabilir.

4.10 KULLANICI, BeeCard’ı ŞİRKET tarafından öngörülen süreçler aracılığıyla sözleşme ve diğer yasal süreçleri tamamlayarak alabilir.

4.11 BeeCard’a yükleme yapılması için ŞİRKET’in anlaşmalı olduğu noktalarda talep edilen işlem ücretleri farklılık gösterebilir. Uygulama üzerinden diğer kredi kartı ile yapılan ödemelerde 3D Secure doğrulaması talep edilebilecek ve doğrulama sonrasında aktarım yapılabilecektir.

4.12 KULLANICI, ŞİRKET’in anlaşmalı olduğu fatura ödeme hizmet sağlayıcısı aracılığıyla fatura kurum ödemelerini uygulama üzerinden gerçekleştirebilir. Bu ödemeler sırasında KULLANICI’dan hizmet bedeli tahsil edilebilir. Fatura ödemelerine ilişkin fonksiyonlar ŞİRKET’in anlaşmalı olduğu hizmet sağlayıcısı tarafından sağlanan özelliklere göre değişiklik gösterebilecektir.

4.12 KULLANICI, uygulamayı indirmekle ve ŞİRKET tarafından talep edilen bilgileri girerek kaydolmakla, elektronik para hesabı ve sanal kart oluşturulmasını talep etmiş olmaktadır. ŞİRKET, uygulamaya giriş yapılmasından sonra, e-para hizmet sağlayıcısının talepleri ya da mevzuat nedeniyle farklı bilgi/belgeleri KULLANICI’ dan talep edebilir. KULLANICI bu bilgi/belgeleri ŞİRKET’e iletmediği durumda hizmetten faydalanamayacağının farkındadır.

4.13 KULLANICI, ŞİRKET tarafından Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 8. Maddesinin atıfta bulunduğu “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak tarafına e-para ve ödeme hizmeti sunulabilmesi amacıyla özel nitelikli kişisel verileri de dahil olmak üzere gerekli tüm verilerini iş ortakları ile paylaşılmasını kabul etmektedir.

4.14 KULLANICI, kayıt bilgileri dahil olmak üzere uygulamada kullandığı tüm bilgilerden sorumlu olduğunu kabul eder. KULLANICI bilgileriyle yapılan her işlemin KULLANICI tarafından yapıldığı kabul edilir.

4.15 KULLANICI’nın cep telefonunun çalınması, şifrenin başkasıyla paylaşılması vb. gibi nedenlerle şifrenin kaybedilmesi nedeniyle oluşabilecek zararlardan ŞİRKET sorumlu değildir. KULLANICI’nın bilgilerinin güncellenmesi, şifrenin kaybedilmesi ve bu gibi durumların ŞİRKET’e bildirilmemesi nedeniyle oluşabilecek zararlardan ŞİRKET sorumlu değildir. Kartın ve kartın kullanılmasına ilişkin kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici diğer yöntemlere dair bilgilerin güvenli bir şekilde korunması ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemlerin alınması KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Kartın veya bilgilerin kaybedilmesi, çalınması veya KULLANICI’nın iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemin öğrenilmesi halinde KULLANICI bu durumu derhal telefon ve/veya internet kanalı ile ŞİRKET’e bildirmek zorundadır. Bu gibi hallerde, KULLANICI’nın bildiriminden önceki gerçekleştirilen işlemlerden ilgili hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlar, KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Hukuka aykırı kullanımın, KULLANICI’nın ağır ihmaline veya kastına dayanması halinde ve gerekli bildirimin yapılmaması halinde bu sınır uygulanmaz.

4.1 6 KULLANICI kartını kaybettiği, taşındığı vb gibi durumları ŞİRKET’e iletmekle yükümlüdür. Bilgilerin güncellenmemesi nedeniyle oluşabilecek zararlardan ŞİRKET sorumlu değildir.

4.17 KULLANICI uygulamanın son versiyonunu kullanmadığı durumda, tüm ürün ve hizmetlere erişememe ya da teknik aksaklıklar yaşayabileceğinin farkındadır.

4.18 Elektronik para hesabı ve bu hesaba bağlı Beecard’ın kartın iş bu sözleşme ile özgülenmiş amacı dışında kullanılması yasak olup bu şekilde kullanımdan doğacak her türlü sorumluluk KULLANICI’ya aittir. KULLANICI’nın hesabın özgülendiği amaç dışında kullandığının tespiti halinde ŞİRKET, herhangi bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın elektronik para hesabını ve kartını derhal bloke etmeye ve bu hususta doğacak her türlü zararı KULLANICI’dan tahsil etmeye yetkilidir.

4.19 KULLANICI, işbu Sözleme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgilerin ŞİRKET tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabileceğini ve/veya anonim hale getirilerek kullanılabileceğini kabul ve beyan eder.

5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

5.1 Sözleşme süresizdir.
5.2 Taraflar, 45 gün öncesinden yazılı bildiriminde bulunarak Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir. Fesih süresi, fesih bildiriminin karşı tarafa ulaştığı gün başlayacaktır.
5.3 ŞİRKET, KULLANICI’ nın iş bu sözleşmeden ve Genel Şartlar ve Koşullar Çerçeve Sözleşmesi’nde belirtilen yükümlülüklerini ihlal etmesi, hizmeti yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullandığını veya yasalara veya ahlaka aykırı mal veya hizmet temin ettiğini tespit etmesi halinde iş bu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin derhal feshetme hakkına sahiptir.
5.4 İşbu Sözleşme’nin feshi, Tarafların tazminat talebinde bulunma hakkına veya Sözleşme’nin sona ermesinin ardından, yürürlükte kalmaya devam edecek olan haklar ve yükümlülüklere halel getirmeyecektir. Bu kapsamda, sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde üçüncü kişilerden gelebilecek harcama itirazı ve iade talepleri gibi KULLANICI’nın sorumluluğunu doğuran hususlar bakımından KULLANICI’nın sorumluluğu devam edecektir.

6. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPMA USULÜ

ŞİRKET, işbu Sözleşme’de ya da bu sözleşmenin bir parçasını teşkil eden diğer sözleşme koşullarında kendi takdirine bağlı olarak ve tek taraflı olarak değişiklik yapabilecektir. Söz konusu değişiklikler (gerek Şirket tarafından yapılmış olsun gerekse Kanun ve ilgili sair mevzuattan kaynaklanıyor olsun) işbu Sözleşme koşullarında bir değişikliğe sebep olduğu takdirde (mevzuat değişiklikleri daha kısa bir süreyi öngörmediği müddetçe) KULLANICI’ya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve KULLANICI’nın fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır. KULLANICI, bahsi geçen değişikliği kabul etmediği takdirde Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilecektir. KULLANICI’nın 30 (otuz) günlük süre içinde fesih hakkını kullanmaması halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır. Kullanıcı bu kapsamda ŞİRKET’ten herhangi bir talepte bulunamaz.

7. TEBLİGAT

7.1 İlgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe Sözleşme uyarınca yapılacak tüm bildirimler yazılı veya elektronik olarak iletilebilir. ŞİRKET, işbu Sözleşme kapsamında KULLANICI’ya yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda KULLANICI’nın kayıt sırasında bildirdiği adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır.

7.2 KULLANICI, tebligat adreslerinde ve ŞİRKET’e bildirmiş olduğu diğer tüm irtibat bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda, söz konusu değişikliği ve yeni tebligat adreslerini derhal ve yazılı olarak ŞİRKET’e bildirecektir. Aksi halde, KULLANICI’nın yukarıda yer alan tebligat adreslerine yapılmış ihbarlar,kart teslimatları usulüne uygun ve geçerli şekilde yapılmış sayılacaktır.

8. YETKİ
İşbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. DELİL SÖZLEŞMESİ

KULLANICI, işbu sözleşme uyarınca tüm işlemlerde, ŞİRKET’in defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının, elektronik kayıtlarının, sunucu verilerinin, görüntü, telefon ve ses kayıtlarının vs. diğer belgelerinin, ŞİRKET yetkililerince düzenlenecek ilgili tutanakların, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve KULLANICI tarafından ibraz edilecek tüm belge ve kayıtların ŞİRKET kayıtları ile uyum içinde bulunması koşulu ile hüküm ifade edeceklerini ve bu maddenin H.M.K.Md.193 uyarınca yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ederler.

10. KULLANICININ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI

Kullanıcı, ŞİRKET’e doldurarak teslim etmiş olduğu sair formlar, elektronik olarak doldurduğu iletişim formları, işbu sözleşme dahil olmak üzere çevrimiçi kanallar üzerinden ŞİRKET ile yapmış olduğu yazılı veya sözlü iletişimler, elektronik posta sistemi üzerinden ŞİRKET’e göndermiş olduğu elektronik posta, faks veya mektup gibi araçlar ile her türlü bilgi ve belgeler, telefon kanalı üzerinden veya doğrudan ŞİRKET ile yapmış olduğu görüşmelerde paylaştığı bilgi ve belgeler ve sair her türlü yolla sözlü, yazılı veya elektronik olarak paylaştığı kişisel veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sair yollarda ŞİRKET’e aktarılan tüm kişisel verilerinin ŞİRKET tarafından kısmen veya tamamen, otomatik olan veya olmayan yöntemlerle, Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un (“KVKK”) 1. ve 2. maddelerine uygun olarak toplandığını, ŞİRKET tarafından sunulan ödeme hizmetlerinin ve iş faaliyetlerinin ifası ve/veya icrasını gerçekleştirmek, hizmetlerin satış süreçlerini planlamak ve/veya icra etmek, ürün ve hizmetleri geliştirmek, çeşitlendirmek, ürün ve hizmetlerin pazarlama ve reklamını yapmak, ilgili kişileri bu faaliyetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapmak, ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirmek, ürün ve hizmetler hakkında kullanıcıların memnuniyetin ölçmek, talep ve şikayetleri yönetmek, gerekli kalite ve standart denetimlerini yapmak, bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, denetlemek ve/veya icra etmek, ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak, iş sürekliliği faaliyetlerini planlamak ve/veya icra etmek, finans, muhasebe ve faturalandırmaya ilişkin süreçleri takip etmek, hukuki süreçleri takip etmek, verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak, Şirket operasyonlarının güvenliğini temin etmek, ŞİRKET ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ya da tüzel kişilerin hukuki, teknik veya ticari iş güvenliğini sağlamak, Şirket prosedürleri gibi amaçlarla KVKK’ nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenebileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI ayrıca, kimlik, iletişim, kullanıcı işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, hukuki işlem ve uyum, fiziksel mekan, güvenlik, pazarlama bilgileri ve sair tüm kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerinin, yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesi, toplanan kişisel verilerin, yukarıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere amaçlar doğrultusunda ŞİRKET tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ŞİRKET’in ilgili iş birimleri tarafından gerek yurtiçi gerekse yurtdışında bulunan iştirakleri, hissedarları, iş ortakları, tedarikçileri, denetçileri, hizmet sağlayıcıları, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar, denetleyici ve düzenleyici makamlar, mevzuat hükümlerinin izin verdiği özel kişiler ile diğer kişi ve kuruluşlarla KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılması ve aktarılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. GİZLİLİK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ
Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde herhangi bir şekilde diğer Taraf’tan temin edeceği tüm bilgileri devamlı olarak gizli tutacağını, saklayacağını, Sözleşme’de belirtilenden başka bir amaç için kullanmayacağını ve bu bilgileri gizli bilgiler olarak değerlendirerek ilgili Taraf’ın yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslara (yasal zorunluluklar dışında) ifşa etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. İfşa edilmesi halinde ilgili Taraf’ın bilcümle maddi ve manevi tazminat hakkı saklıdır. Gizlilik hükmü Sözleşme’den bağımsız bir taahhüt olup, işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle hitamından sonra da yürürlükte kalacaktır.

12. MÜCBİR SEBEP
İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimî olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşerî ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt vb. gibi haller ile Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden sair haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep halinin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

13.DİĞER HÜKÜMLER

13.1 İşbu Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden biri yahut birkaçının kısmen veya tamamen geçersiz addedilmesi, Sözleşme’nin kalan hükümlerinin geçerliliğine etki etmeyecektir.

13.2 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bir Tarafça ihlaline karşın diğer Taraf’ın herhangi bir işlem yapmamış olması diğer Taraf’ın haklarından vazgeçtiği anlamına gelmez ve diğer Taraf müteakip ihlal hallerinde de Sözleşme’den doğan haklarını her zaman kullanmak hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkın ilgili Tarafça süresinde kullanılmaması veya gecikmeli olarak kullanılması, hak sahibi Taraf’ın söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmez.

13.3 KULLANICI, ŞİRKET’in yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme ile Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

İşbu 13 maddeden ibaret Sözleşme, KULLANICI tarafından çevrimiçi olarak kabul edilerek yürürlüğe girecek olup, KULLANICI, BeeCard kullanımının işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.